FOLK W STUDIO

Projekt realizowany będzie w profesjonalnym studio nagrań oraz w studio fotograficznym. Działania muzyczne w studio polegać będą na realizacji nagrania specjalnie skomponowanej piosenki pod tytułem „Niech cała Łódź tańczy folk!”. Nagranie poprzedzą warsztaty wokalne. W projekcie wezmą udział wszyscy polscy i zagraniczni wokaliści uczestniczący w festiwalu. W fotograficznym studio odbędzie się sesja zdjęciowa do wystawy „Folk-portrety”. W sesji fotograficznej w atelier wezmą udział przedstawiciele wszystkich zespołów i uczestnicy indywidualni festiwalu. Sesja realizowana będzie przez grupę młodych fotografów z Pracowni Fotografii Pałacu Młodzieży w Łodzi pod okiem profesjonalistów: nauczyciela fotografii i fotoreportera.

  •       Folkowe studio nagrań- Piosenka „Łączy nas folk!

W studio nagrań wokaliści biorący udział w festiwalu nagrają specjalnie skomponowaną piosenkę przez łódzkich artystów: pisarkę i muzyka, pod roboczym tytułem „Łączy nas folk!”. Tekst piosenki ma nawiązywać do idei festiwalu, którą jest zainspirowanie młodych ludzi do tworzenia w różnych dziedzinach sztuki w oparciu o dziedzictwo kulturowe narodów i grup etnicznych na świecie. Piosenka będzie mówiła o międzykulturowej pozytywnej energii młodych ludzi, która opanowuje ulice Łodzi, zaprasza mieszkańców do zabawy w etnicznych rytmach różnych narodów w magicznych miejscach Łodzi, inspirujących młodych ludzi do tworzenia. Piosenka ma być muzycznym przesłaniem festiwalu do wszystkich ludzi, którzy mówią w różnych językach, są różni ale równi, są kolorowi, chcą żyć przyjaźnie, do ludzi, których łączy to, że chcą być razem mimo tego co ich różni. Kompozycja muzyczna piosenki ma być energiczna, łącząca charakterystyczne rytmy dla różnych narodów . Elementem muzycznym spinającym ma być  rytm polskiego oberka. Utwór będzie rytmiczny, pełen ekspresji, do klaskania i wspólnego  podśpiewywania. W profesjonalnym studio odbędzie się nagranie piosenki festiwalowej wykonanej przez międzynarodowych wokalistów. Przygotowanie nagrania poprzedzone będzie warsztatami wokalnymi, podczas których wokaliści zaznajamiani będą ze specyfiką pracy w studio w odniesieniu do śpiewu solowego i grupowego. W fazie warsztatowej młodzi wykonawcy będą mieli możliwość dokonania nagrań próbnych, aby zdobyć umiejętności niezbędne podczas finalnego nagrania wspólnego. Piosenka „Łączy nas folk!” będzie opracowana w studio nagrań i wydana na CD razem z wybranymi utworami przygotowanymi i nadesłanymi przed festiwalem przez indywidualnych uczestników  i zespoły. Płyta będzie miała charakter promocyjny i będzie bezpłatna, będzie jednym z trwałych efektów Festiwalu. Piosenka zostanie wykorzystana w teledysku.

  •       Folkowe studio fotograficzne- Galeria „Folk-portrety”.

Uczestnicy festiwalu, w tradycyjnych lub inspirowanych folklorem kostiumach regionalnych i narodowych, wezmą udział w sesji fotograficznej w atelier fotograficznym Pałacu Młodzieży w Łodzi. Fotografie wykonywać będzie wybrana grupa projektowa młodych fotografów pod okiem profesjonalistów. Uczestnicy sesji będą mogli również wziąć udział w warsztatach fotograficznych z obróbki cyfrowej i analogowej w ciemni fotograficznej. Po sesji fotograficznej wybrane zostaną najlepsze zdjęcia portretowe, które po opracowaniu będą przeniesione na papier w dużym formacie. Oprawione w ramy portrety wyeksponowane będą w wybranej galerii miejskiej lub ciekawym miejscu zrewitalizowanym pod nazwą „Folk-portrety”.