Info o wolontariacie

Jeśli zostaniesz wolontariuszem VI Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE:

 • Będziesz miał/a możliwość współtworzyć największy tego typu festiwal w regionie łódzkim.
 • Będziesz miał/a okazję realizować swoje zainteresowania.
 • Poznasz wielu niesamowicie twórczych i pozytywnych ludzi.
 • Będziesz miał/a możliwość pracy w międzynarodowym towarzystwie.
 • Otrzymasz porozumienie o wolontariacie.
 • Otrzymasz referencje  będące ważną kartą przetargową w poszukiwaniu przyszłej pracy

Zanim wypełnisz aplikację:

 • Sprawdź terminy festiwalu i poszczególnych działań oraz swoją dyspozycyjność.
 • Pomyśl co potrafisz i czego chciałbyś się nauczyć, pod swoje zainteresowania dobierz stosowne zadania.
 • Być może jesteś specjalistą w jakimś obszarze-świetnie! Wykorzystaj to!
 • Wybierz JEDEN z trzech rodzajów wolontariatu (PROGRAMOWY, ZADANIOWY, LOGISTYCZNY).
 • Przygotowania już wystartowały, zatem pamiętaj, że w ramach niektórych z zadań możesz być poproszony o wcześniejsze zaangażowanie

Tryb naboru:

 • Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza w generatorze – na stronie festiwalu w okienku REJESTRACJA-ON LINE”.
  Termin przyjmowania aplikacji do 30.06.2016.
 • Rozpatrzenie aplikacji – wolontariusz otrzyma w ciągu 3 dni potwierdzenie jej przyjęcia wraz zaproszeniem na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.
 • Uczestnictwo w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym – (Poznanie kandydatów, zapoznanie z charterem festiwalu, ideą i trybem pracy, przekazanie kontaktów do koordynatorów zadań, dopełnienie formalności, podpisanie dokumentów).
  O terminach spotkań wolontariusze będą informowaani indywidualnie na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail.

Organizacja pracy wolontariusza

 • Wolontariusz po przejściu trybu rekrutacji podpisze „Porozumienie o wolontariacie” oraz potrzebne oświadczenia.
 • Każdy wolontariusz pracować będzie pod opieką koordynatora projektu lub zadania festiwalowego.
 • Koordynator-opiekun wolontariusza jest odpowiedzialny za wyznaczanie zadań, będzie również udzielać wolontariuszowi wsparcia w realizacji wybranego przez niego zadania.
 • Wolontariusz ma obowiązek śledzić Informacje, które będą przekazywane zarówno na stronie festiwalu www.folkoweinspiracje.pl, jak i na stronach www.lmcw.pl i www.convivo.pl oraz festiwalowym facebooku.
 • Po zakończeniu działań festiwalowych odbędzie się spotkanie podsumowujące działania wolontariuszy. Planowany termin spotkania to 12 lipca 2016 r.