Uczestnicy

W 2016 roku w festiwalu weźmie udział około 400 młodych artystów z 15 krajów świata i różnych regionów Polski oraz ponad 2000 odbiorców – mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego.

Zaproszenie na VI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIACJE otrzymali nasi partnerzy z następujących państw: Armenia, Algieria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Mołdawia, Palestyna, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Włochy, Węgry, Wielka Brytania.

  • Uczestnikami festiwalu są młodzi artyści: zespoły taneczne, wokalne i wokalno-muzyczne, soliści, fotografowie, designerzy, projektanci mody oraz profesjonalni artyści – muzycy, plastycy, fotografowie, projektanci i designerzy inspirujący się w swojej twórczości tradycjami narodowymi, folklorem i kulturą etniczną.
  • W festiwalu biorą udział zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i młodzież do 30 roku życia, w tym studenci.
  • Odbiorcami działań z zakresu edukacji międzykulturowej i regionalnej są również dzieci i młodzież szkolna z Łodzi i województwa łódzkiego, pozostające na wakacje w miejscu zamieszkania i uczestnicząca w półkoloniach w mieście.
  • Projekty wymiany międzynarodowej podczas festiwalu realizować będą młodzieżowe grupy nieformalne.
  • W festiwalu weźmie udział około 80 osobowa grupa wolontariuszy polskich i zagranicznych, w tym seniorzy.

  • Publiczność festiwalowa to ponad 4000 osób– mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego oraz turystów będących odbiorcami wydarzeń festiwalowych i aktywnymi uczestnikami artystycznych działań ulicznych.