Regulamin

Festiwal budzi każdego roku wiele pozytywnych artystycznych emocji podczas konkursów o ZŁOTĄ ŁÓDKĘ. W tym roku odbędzie się konkurs: choreograficzny, wokalny, fotograficzny i designu. Przesłuchania konkursowe i oceny prac konkursowych dokona profesjonalne jury: muzyków, tancerzy, plastyków, fotografików, dizajnerów. Uczestnicy konkursów zdobywają Złote, Srebrne i Brązowe Łódki oraz wyróżnienia w różnych kategoriach rodzajowych i wiekowych.

Regulaminy poszczególnych konkursów VI Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE można znaleźć w odpowiednich zakładkach.

Każdego uczestnika Festiwalu obowiązuje REGULAMIN UDZIAŁU W FESTIWALU !!! , w którym zostały określone zasady uczestnictwa i warunki finansowe oraz zawarte kwestie bezpieczeństwa i postanowienia ogólne.

Zgodnie z regulaminem KAŻDY UCZESTNIK FESTIWALU- bez względu na to czy bierze udział w konkursie- jest zobowiązany do dokonania  REJESTRACJI ON- LINE!