Zespół projektowy

 VI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE – Łódź, 2016

Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

  • Przez 6 miesięcy przed festiwalem pracuje zespół projektowy, w którego skład wchodzą:  Dyrektor festiwalu,  kierownik artystyczny, szef biura festiwalu, księgowy, koordynator d.s. designu, koordynator d.s. promocji i organizacji imprez, koordynator d.s. logistyki, koordynator d.s. wolontariatu, koordynator d.s. zagranicznych, rzecznik prasowy, koordynatorzy – liderzy projektów festiwalowych. Łącznie w zespole projektowym pracuje 25 osób.
  • W działania logistyczne włączona będzie grupa młodzieży z Łódzkiego Młodzieżowego Centrum Wolontariatu działającego w Pałacu Młodzieży w Łodzi.
  • Podczas festiwalu działają wolontariusze, realizatorzy zadań programowych, obsługa techniczna, grupa porządkowa i ratownicy przedmedyczni.
  • Biuro Festiwalowe od momentu powołania zespołu projektowego zajmuje się: koordynowaniem kontaktów z uczestnikami festiwalu, rejestracją na festiwal, obsługą uczestników i gości podczas festiwalu, koordynowaniem transportu osób oraz obsługą spotkań zespołu.
  •  Wyżywieniem zajmuje się wybrana firma cateringowa.
  • Zapewnieniem hoteli zajmuje się biuro festiwalu we współpracy z firmą prowadzącą hostel.
  • Transport osób odbywa się wynajętymi autokarami i komunikacją miejską.
  • Transport sprzętu odbywa się wynajętymi środkami transportu.

Łącznie podczas festiwalu pracuje ponad 100 osób – wolontariuszy i pracowników Pałacu Młodzieży w Łodzi oraz koordynatorów-wolontariuszy Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.